Πιστοποίηση – Εγκατάσταση Δικτύων

cable networks2

Αναλαμβάνουμε την μελέτη , εγκατάσταση και πιστοποίηση του δικτύου της επιχείρησης σας.

Υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης
 • Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης
 • Εγκατάσταση καλωδιώσεων οπτικών ινών
 • Πιστοποίηση καλωδιώσεων οπτικών ινών
 • Εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού
 • Εντοπισμός προβλημάτων καλωδιώσεων
 • Εργασίες καλωδιώσεων καθ` ύψος
 • Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων
 • Ρύθμιση τηλεφωνητή για ειδοποίηση και έλεγχο του συστήματος συναγερμού από κινητό τηλέφωνο
 • Εγκατάσταση απαιτούμενης καλωδίωσης για το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
 • Εγκατάσταση καταγραφικών DVR
 • Ρύθμιση καταγραφικών DVR για παρακολούθηση του χώρου από το κινητό τηλέφωνο